Kartek har udarbejdet en model som ligger til grund for vores værdiskabelse igennem vores partnerskaber.

Modellen dækker de 3 stadier:

  • Design
  • Production
  • Delivery

(Design – Produktion – Levering)

 

DPD®-modellens fordele

Modellen sikrer, at kunden undgår alt besvær og arbejder med en sinlge-point-of-contact hos Kartek.

I den modsatte ende er Karteks samarbejdspartnere også sikret mest muligt fokus på R&D og produktion ved at have én kontaktperson hos Kartek, der kender deres produktion.

Ved at frigøre ressourcer hos både kunder og partnere sikrer Kartek med know-how, 25 års erfaring og 24-timers service at bibringe en smidig og produktionseffektiv process.

 

Karteks DPD®-model er illustreret nedenfor

 Kartek DPD model

Find vores kontakt-info her