Brintskørhed viser sig ved, at bolten går over uden at være spændt op til brudstyrken. Normalt ses dette umiddelbart efter, at boltene er monteret og resulterer i, at skruehovedet falder ud.

 

Hvordan opstår brintskørhed?

Ved overfladebehandling af stålprodukter med en hårdhed over 300 HV eller en brudstyrke over 1000 N/mm2 er der risiko for, at der trænger brint ind i stålet.

 

Hvordan undgår du brintskørhed

Risikoen for brintskørhed kan minimeres ved at varmebehandle emnerne ved en temperatur på 180-220°C i 2-12 timer afhængig af stålkvalitet. Denne afbrintning skal foretages umiddelbart efter overfladebehandlingen.

Det bør understreges, at varmebehandling efter overfladebehandling ikke eliminerer risikoen for brintskørhed. For kvalitetsklasser over 10.9 frarådes al overfladebehandling der kan forårsage brintskørhed, specielt elforzinkning.